Пользовательское соглашение

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ SYNOLIS.NET

 

Ми (адміністрація сайту) надаємо Вам можливість у швидкий, зручний та цікавий спосіб знайомитися із Нашим продуктом SYNOLIS (Сертифікат відповідності №UA.TR.039.287), ділитися інформацією про SYNOLIS з іншими за допомогою даного веб-сайта.

Використання Вами веб-сайту SYNOLIS.NET (надалі – Сайт) означає, що Ви приймаєте і зобов’язуєтеся дотримуватися всіх нижченаведених Умов користування веб-сайтом SYNOLIS.NET (надалі – Угода).

Ця Угода визначає:

 1. Загальні положення;
 2. Правила користування Сайтом;
 3. Інші положення.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Сторонами даної Угоди є Компанія APTISSEN S. A. (надалі — Ми) та Ви (користувачі і відвідувачі Сайту), а кожен окремо – Сторона.
  • Дана Угода регулює відносини використання Вами Сайту з метою ознайомлення з продуктом SYNOLIS (надалі — Продукт/Продукція).
  • Публікація (розміщення) тексту цієї Угоди за адресою http://synolis.net/terms/ є Нашою публічною пропозицією (офертою), адресованою Вам, невизначеному колу осіб, укласти цю Угоду. Якщо Ви використовуєте інформаційні ресурси Сайту, то Ви автоматично вважаєтеся ознайомленими з Угодою і приймаєте всі положення даної Угоди в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
  • Ця Угода, Сайт повністю або частково можуть бути змінені Нами в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди, зміст Сайту вступають в силу з моменту опублікування і внесення змін. Продовження користування Вами Сайтом означає повну згоду з новими положеннями Угоди.
  • Питання, що не врегульовано даною Угодою, вирішуються відповідно до законодавства України.
  • Дана Угода є безстроковою.

 

 1. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ
  • Об’єкти права інтелектуальної власності
   • Сайт містить об’єкти права інтелектуальної власності (в т.ч. об’єкти авторського права, знаки для товарів і послуг): фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, ексклюзивний дизайн Продукції, права на які Ви зобов’язуєтеся не порушувати жодним чином.
   • Виняткові права на використання вмісту Сайту, крім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів, належать лише Нам.
   • Права на всі матеріали, ілюстрації, інформацію, програмне забезпечення та мультимедійне наповнення Сайту належать Нам.
   • Завантажуючи ілюстрації чи інші матеріали з даного Сайту, Ви погоджуєтеся не публікувати і не використовувати їх у підприємницьких або комерційних цілях. Завантажені з Сайту матеріали дозволяється встановити для подальшого використання тільки на одному пристрої (мобільному пристрої або настільному комп’ютері тощо).
   • Будь-якого роду поширення, опублікування або інше використання матеріалів Сайту не допускається без посилання на Сайт.
  • Права користувачів та відвідувачів Сайту:
   • Ви маєте право користуватися (копіювати, завантажувати) матеріалами з Сайту, права на які належать Нам, лише для особистого використання та у некомерційних цілях. У випадку публічного використання Вами матеріалів Сайту, Ви зобов’язуєтеся вказувати посилання на Нас та Сайт.
   • Ви маєте право ділитися інформацією про Нас, Сайт та Продукцію Сайту за допомогою Сайту з третіми особами. У такому випадку, Ви усвідомлюєте, що робите таку інформацію загальновідомою/загальнодоступною і за це самостійно несете відповідальність.
   • Ви маєте право безкоштовно зв’язатися із Нами за допомогою відправлення повідомлення із Сайту, заповнивши відповідну форму; підписатися на отримання новин про Нас та Нашу Продукцію. У цих випадках та у випадках користування Вами Сайтом, Ви добровільно та за власним бажанням надаєте Нам персональні дані.
   • Надаючи свої персональні дані, Ви надаєте Нам згоду та дозвіл на збір, обробку та зберігання своїх персональних даних.
   • Ви гарантуєте, що відсутній будь-який відомий Вам конфлікт інтересів, або ризик його виникнення.
  • Обов’язки користувачів та відвідувачів Сайту:
   • Ви зобов’язуєтеся:

1) користуватися Сайтом та матеріалами (дизайнерськими матеріалами тощо)  Сайту в законних цілях та на добросовісних засадах, не порушуючи Наші майнові та неманові права;

2) будь-яким чином та у будь-який спосіб не використовувати (копіювати, завантажувати) матеріали з Сайту одноособово (та/або за допомогою третіх осіб) у комерційних цілях без Нашої попередньої письмової згоди на це;

3) не порушувати норми законодавства України, у тому числі норми міжнародного права.

 • Ви зобов’язуєтеся не надсилати Нам в формі зворотнього зв’язку повідомлення, які:

— порушують законодавство України, містять погрози й образи, порушують публічний порядок, носять характер непристойності;

— порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси будь-якої особи;

— сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, а також інші матеріали, будь-яким чином порушують положення законодавства України.

 • Відповідальність
  • У разі порушення положень даної Угоди Вами та/або третіми особами з Вами пов’язаними, Ви несете  відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
  • Ви погоджуєтеся з тим, що несете одноосібну і повну відповідальність за порушення цієї Угоди та за всі витрати, що можуть стати причиною використання Вами Сайту. Ви зобов’язуєтеся відшкодувати будь-які збитки, що виникли/можуть виникнути внаслідок таких порушень.
  • Ми не гарантуємо абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи Сайту, передачі даних, або з’єднання, безперебійний та швидкий доступ до Сайту і зобов’язуємося докладати усіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього і усунення можливих проблем.
  • Ми та треті особи, які залучені до розробки Сайту та підготовки матеріалів для нього, не несемо відповідальності за затримки, переривання, дефекти доступу та за інші будь-якого роду неполадки, що виникли та/або можуть виникнути під час користування Вами Сайту, а також, в разі блокування/обмеження доступу до Сайту в результаті дій третіх осіб.
  • Ми та треті особи, які залучені до розробки Сайту та підготовки матеріалів для нього, не несемо будь-якого роду відповідальності та не відшкодовуємо будь-якого роду збитки та шкоду перед будь-якою фізичною чи юридичною особою за Сайт та його матеріали, що можуть викликати будь-якого роду травми, збитки та шкоду, претензії, обов’язки тощо.
 • Вирішення спорів
  • Усі спори, що пов’язані з цією Угодою, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів протягом розумного строку, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному законодавством України.
 • Гарантії та застереження, обмеження відповідальності
  • Ви погоджуєтеся з тим, що Ми можемо розміщувати будь-які рекламні оголошення і акції на Сайті, в електронних повідомленнях тощо. Спосіб, тон і масштаб демонстрації подібних рекламних оголошень і акцій може змінюватися без попередження.
  • Ми забороняємо використання краулерів, парсерів і скраперів, кешування або інші способи отримання доступу до будь-яких матеріалів Сайту за допомогою автоматизованих інструментів (за винятком результатів використання протоколів стандартних пошукових систем або технологій, які застосовуються цими пошуковими системами за Нашою згодою).
  • Ми надаємо Вам Сайт у користування на умовах “як є”, “у тому вигляді, який є” та “з усіма недоліками”, в найбільшій мірі дозволеній законодавством; ні Ми, ні Наші працівники, партнери та контрагенти не роблять жодних заяв та не надають жодних гарантій щодо Сайту, матеріалів Сайту, Ваших даних та безпеки цих даних, безпеки передачі даних/інформації Сайту за допомогою Сайту. Крім того, Ми відмовляємося від будь-яких гарантій, прямих або непрямих, у тому числі, але не обмежуючись, гарантій щодо товарної придатності, щодо придатності для будь-якої іншої мети, щодо дотримання прав на власність та назви, щодо індивідуального використання, торгівлі, спокійного користування правом, щодо системної інтеграції та відсутності комп’ютерних вірусів, щодо відсутності помилок та будь-яких неполадок роботи Сайту, щодо точності, повноти та корисності інформації.
  • Ви погоджуєтеся, що користуєтеся Сайтом на власний ризик.
  • Ми не гарантуємо законність використання Вами Сайту у будь-якій країні та на будь-якій території, чим прямо відмовляємося від таких гарантій.
  • Використовуючи Сайт Ви гарантуєте, що Ваші дії не суперечать законодовству Вашої країни та на території, де Ви отримали доступ до Сайту та використовуєте його.
  • Інформація на Сайті призначена виключно для презентування Вам Нашої Продукції. Ми не надаємо ніяких прямих чи непрямих підтверджень чи гарантій щодо повноти чи достовірності інформації, що розміщена на Сайті; щодо характеристики, об’єму, умов продажу Продукції; щодо достовірності такої інформації поза межами України.
  • У разі виникнення потреби у наданні додаткової інформації щодо Нашої Продукції, будь ласка, зв’язуйтесь безпосередньо до Нас.

 

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Дата набрання сили даної Угоди є датою її публікації на Сайті.
  • Основною мовою використання даної Угоди є українська мова.
  • Ніщо в даній Угоді не може розумітися як встановлення між Нами та Вами агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
  • Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.
  • Застосовним законодавством до Наших з Вами відносин відповідно до даної Угоди є законодавство України.